EPC en elektrische keuring

EPC

Als verkoper of verhuurder moet u een energieprestatiecertificaat (EPC) van uw eigendom hebben. Die energiescore laat u bepalen voor elke ‘aparte wooneenheid die autonoom kan functioneren’. Alleen een erkend energiedeskundige type A mag een EPC voor u opmaken.

Snel en deskundig EPC

Binnen de twee dagen na opmeting ontvangt u uw certificaat. U mag rekenen op een soepele, snelle afspraak. Wij komen wanneer dat u past – dus ook in het weekend of ’s avonds.

Energiedeskundig advies
U krijgt een antwoord op al uw EPC-vragen – voor u ze stelt. U wordt geïnformeerd over uw verplichtingen alsook aanbevelingen om uw energiescore te optimaliseren. U wordt alsook geïnformeerd over de subsidies die u mogelijk voor energiebesparende verbeteringswerken krijgt.

EPC: procedures & verplichtingen
Een EPC en informeert de (kandidaat-) koper of huurder over de energiezuinigheid van de woning. U vermeldt het overal waar u uw pand te koop of te huur aanbiedt. Verkoopt u uw woning? Dan draagt u het originele EPC-attest aan de koper over, en wordt het in de notariële akte opgenomen. Bij verhuur geeft u een kopie van het EPC, en houdt u het origineel. In een aantal gevallen is een EPC niet verplicht. Ik geef er u graag advies over.

Een  lijst met namen van alle erkende energiedeskundigen vindt u op de site van het Vlaamse Energieagentschap.

Gratis EPC updaten

Uw EPC-certificaat is tien jaar geldig. Maakte u uw woning energiezuiniger, en verkoopt/verhuurt u haar binnen die geldigheidstermijn? Dan zorgt u het beste voor een EPC-update. Stelden wij uw eerste certificaat op, en zijn er geen extra opmetingen nodig?

Dan actualiseren wij uw certificaat GRATIS voor u – ten belope van de oorspronkelijke geldigheidsduur.

Contacteer Ons

Contacteer ons vandaag nog voor uw tarief op maat.

Elektrische keuring

Naar aanleiding van de verkoop van een woning is de verkoper sinds 1 juli 2008 verplicht een controleverslag met betrekking tot de elektrische installatie voor te leggen aan de koper van zijn eigendom (wooneenheid).

Onder wooneenheid wordt verstaan een huis, een appartement, een lokaal of een geheel van lokalen dat als woning dient.